IMG_20180815_100940 vasketlille.jpg

Velkommen

  • Coaching - Når du har brug for at få vendt, drejet og belyst din situation fra nye og anderledes vinkler og når du ønsker at blive klogere på dig selv, dine omgivelser og dine muligheder.

  • Specialpædagogisk sparring - Når du har brug for viden og praktiske input til at skabe positiv udvikling i tilgangen til børn/unge eller voksne med særlige behov knyttet til Autisme og/eller ADHD.