IMG_20180815_100940 vasketlille.jpg

Din professionelle samtalepartner

  • Coaching - Når du har brug for at få vendt, drejet og belyst din situation fra nye og anderledes vinkler og når du ønsker at blive klogere på dig selv, dine omgivelser og dine muligheder. Jeg har særligt gode erfaringer med at hjælpe dig videre i forhold til arbejdsmæssige udfordringer eller ønsker om udvikling og forandring her.

  • Specialpædagogisk sparring - Når du har brug for viden og praktiske input til at skabe positiv udvikling i tilgangen til børn/unge eller voksne med særlige behov knyttet til Autisme og/eller ADHD.