leaf-3369412_1920.jpg

SPARRING

 

Sparring

Hos mig er sparring lig med kompetent og respektfuldt med- og modspil. Det er her jeg med glæde deler min viden og erfaring med dig. Det er under sparring, du får min konstruktive feedback på de oplevelser og overvejelser, du går og tumler med og her du får mine bud på, hvordan tingene eventuelt også kan anskues eller forstås. Det er under sparring, jeg - hvis du ønsker det - giver dig mine umiddelbare ideer og konkrete forslag til handlemuligheder i din specifikke situation. Og det er også her jeg kan dele mine holdninger med dig, så du kan spejle dig i dem og mærke, om du bliver bekræftet eller forstyrret.  Begge dele fører som regel til et stærkere ståsted. Sparring kan dels handle om specifikke specialpædagogiske udfordringer indenfor autisme- eller ADHD feltet, men kan også handle om konkrete ideer til, hvordan du kommer videre i en mere almengyldig udfordring knyttet til fx jeres arbejdsplads.

Hvem modtager sparring?

  • Fagpersoner tæller pædagoger, lærere, inklusionsvejledere, ledere af specialpædagogiske enheder, familieplejekonsulenter, støttepersoner, mentorer og lign. Det er ikke ualmindeligt at ressourcepersoner kan føle sig alene i deres opgave, opleve at de mangler konkret viden eller ideer til, hvordan de enten kan tackle en pædagogisk udfordring eller gribe vejledning eller samtaler an. Her er der hjælp at hente.

  • Forældre kommer som par eller hver for sig - afhængigt af behov. Forældre kommer fx for at øge forståelsen for deres barn eller unge menneske, for at få ideer til, hvordan de dels støtter og styrker barnet/den unge og for at undersøge og få støtte til, hvordan de kommer videre i forhold til de udfordringer, der opleves. Nogle par kommer for at at få hjælp til at kommunikere som ægtefæller om dét, der vanskeligt og andre kommer fordi de føler sig ensomme med deres oplevelser og bekymringer og har brug for et fortroligt rum og et menneske med en umiddelbar forståelse.

  • Unge over 18, der har brug for et trygt og fortroligt rum, hvor de kan opleve sig hørt, set og anerkendt og samtidig opleve at få kvalificeret sparring på tanker og udfordringer og ideer til handlemuligheder.

Hvordan sparring?

Som oftest foregår sparring ved at vi fysisk mødes hos mig. Jeg kan naturligvis også møde dig, der hvor du/I befinder jer - mod tillæg i kørsel, hvis udenfor Aalborg Kommune. Sparring kan også foregå over telefonen, hvor vi sammen udfolder, hvad du har på hjerte og hvor jeg giver dig min umiddelbare feedback og ideer til, hvordan du kommer videre.

Hvorfor vælge mig som din sparringspartner?

Du vælger mig, hvis du ønsker:

  • En uvildig fagperson, der kan møde dig med anerkendelse, forståelse og indsigt i de udfordringer, du ønsker sparring på

  • En fagperson med en teoretisk viden OG praktisk (special)pædagogisk erfaring - særligt ift. mennesker med kognitive og sensoriske udfordringer svarende til autisme (hele spektret), ADHD eller særligt sensitive

  • En fagperson, der også er optaget af de rammer og vilkår, som du er en del af, fordi de øver indflydelse på jeres handlemuligheder

  • Et idérigt og kreativt menneske, der har ry for at kunne omsætte det svært forståelige til forklaringer og modeller, der giver mening

  • Et autentisk menneske, der møder dig med lige dele personlighed og faglighed

Hvis du har søgt på mit navn, så er det sandsynligvis, fordi du har hørt fra nogen, at jeg er værd at investere tid og energi i - og det er faktisk den allerbedste anbefaling, jeg kan ønske mig.